poniedziałek, 4 marca 2013

pożegnanie z lewą górną jedynką

szczerbata jest i mówi tak pociesznie, że zaczynamy rżeć
patrzy, jeszcze nie rozumie
- a so?
pokładamy się
- a so?
Mąż: - ale o ssso chodzi?
już łapie, powtarza, kwiczymy
- masz teraz miejsce na słomkę
- so?
- na słomkę... miejsce... mas teras
kurde no, udziela się
- so?